ברוכים הבאים לחברת

אקו-טק - Eco-Tech

שרותי סביבה בע"מ

מוסמכת משנת 2004 ע"י הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות לדיגום אוויר מארובות ומהסביבה.

המומחים בדיגום אוויר מארובות ומהסביבה מזה 30 שנה

אקו-טק שרותי סביבה בע"מ הינה חברת בת של לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ השייכת לקבוצת לודן.
לחברת אקו-טק שרותי סביבה בע"מ ניסיון רב של 30 שנה בדיגום אוויר מארובות ומהסביבה.
אנו מתמחים כמעבדה מוסמכת לביצוע דיגום אוויר מארובות, בדיקות איכות אוויר סביבתיות, כיול מכשירי ניטור אוויר רציף וגהות תעסוקתית.
בנוסף חברתנו מתמחה בסקרי פליטת מזהמים, תכנון, ביצוע ורישוי ארובות.

אקו-טק מוכרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ורשויות הפיקוח כמעבדה מוסמכת לדיגום אוויר ובעלת תקן ISO 17025.
בחברתנו, מועסקים כעשרים אנשי צוות מהנדסים והנדסאים בעלי התמחויות בתחומי הכימיה, ההנדסה ומדעי הסביבה.

0
שנים של
נסיון

בין לקוחותינו

שרותי החברה

בדיקות
ארובה

בדיקת מזהמי אוויר ממקורות פליטה נדרשת לצורך פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מארובה ועמידה בערכי פליטה.

בדיקות
סביבתיות

בקרה סביבתית על מקורות הפליטה ובחינת עמידתם בערכי איכות אוויר כפי שנקבעו בתקנות אוויר נקי.

כיול מערכות ניטור רציף בארובות

 ניטור רציף של פליטות מזהמי האוויר בארובה באמצעות  מערכת אשר מותקנת באופן קבוע בארובה.

בדיקות ריח

 איתור עוצמות, מאפיינים, תדירות ופרקי זמן הימצאותם של ריחות העלולים להזיק ולגרום לתוצאות שליליות לציבור.

בדיקות גהות תעסוקתית

 מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה של העובדים לגורמים מזיקים. 

תכנון ובניית מרפסות דיגום

משטחי דיגום ופתחי דיגום תקניים, בטיחותיים ונגישים לצורך ביצוע בדיקת מזהמי אוויר בארובה.

דילוג לתוכן