בדיקות ארובה

אקו-טק המעבדה המובילה בישראל בתחום ניטור אוויר

בדיקת מזהמי אוויר ממקורות פליטה מוקדיים בתעשייה, נדרשת לצורך פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מארובה ועמידה בערכי פליטה.

הבדיקה נעשית על ידי דיגום בארובה בהתאם ל"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה (2017)", שפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה ומתבסס על נוהלי בדיקת ארובה של הסוכנות האמריקאית הפדרלית לאיכות הסביבה (US-EPA).
חברתנו מספקת מעטפת שירותים החל משלב הכנת תוכנית דיגום ועד לשלב הפקת דו"ח ממצאים מסכם בעברית ובאנגלית וכוללת: סיור מקדים באתר המפעל (בהתאם לצורך), בדיקת תקינות הארובה, יעוץ להכנת תשתיות תקניות לרבות פתחי דיגום ומרפסות דיגום, בדיקות ניצולת ויעילות התהליך וביצוע בדיקות ארובה עפ"י תוכנית מאושרת.
בהתאם למפורט בנוהל, חברת אקו-טק שרותי סביבה נוטלת דגימה של גזי פליטה הנפלטים מהארובה ומבצעת אנליזה לצורך מדידה של כמות, ריכוז או הרכב של מזהמי אוויר או מאפיינים אחרים של גזי הפליטה.

בין הפרמטרים שנבדקים

דילוג לתוכן