בדיקות גהות תעסוקתית

אקו-טק המעבדה המובילה בישראל בתחום ניטור אוויר

בדיקות גהות תעסוקתית (בדיקות תעסוקתיות-סביבתיות) הינן פעולות המבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך לשם מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה של העובדים לגורמים מזיקים שונים בסביבת מקום העבודה.


חברת אקו-טק שרותי סביבה מוסמכת לביצוע בדיקות תעסוקתיות-סביבתיות ע"י משרד העבודה, תחת הסמכה ופיקוח של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
הניטורים מתבצעים בהתאם לתקנים ושיטות של ארגונים בינלאומיים כגון ACGIH, OSHA, NIOSH.
הבדיקה כוללות ביצוע סקר מקדים, ניטור סביבתי של גורמים מזיקים וניטור מפלסי רעש תעסוקתי בהתאם לסקר המקדים.
בהתאם לממצאים המתקבלים, חברתנו מפיקה דו"ח מסכם בעברית ובאנגלית.

דילוג לתוכן