בדיקות סביבתיות

אקו-טק המעבדה המובילה בישראל בתחום ניטור אוויר

בדיקת מזהמי אוויר בסביבה (באוויר הפתוח), נדרשת לצורך בקרה סביבתית על מקורות הפליטה ובחינת עמידתם בערכי איכות אוויר כפי שנקבעו בתקנות אוויר נקי (2011) והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

בדיקות אלו מבוססות על השיטות הבינלאומיות של US-EPA ו- MASA עבור פליטות בלתי מוקדיות ממתקנים מסוגים שונים.
חברתנו מספקת מעטפת שירותים החל משלב הכנת תוכנית דיגום ועד לשלב הפקת דו"ח ממצאים מסכם בעברית ובאנגלית וכוללת: סיור מקדים באתר המפעל (בהתאם לצורך) וביצוע בדיקה סביבתית עפ"י תוכנית מאושרת.
חברת אקו-טק שרותי סביבה נוטלת דגימה של אוויר הסביבה ומבצעת אנליזה לצורך מדידה של כמות, ריכוז או הרכב של מזהמי אוויר.
הדיגום מבוצע בכל מקום בו יש חשש לנוכחות זיהום של אבק מרחף ואבק שוקע/מתכות/תרכובות אורגניות.

בין הפרמטרים שנבדקים

בהתאם לדרישת הלקוח, יש באפשרותנו להציב באתר תחנה מטאורולוגית ניידת לקבלת מידע אודות כיון הרוח (WD), מהירות הרוח (WS) וטמפרטורת האוויר במשך זמן הדיגום.

דילוג לתוכן