שרותי החברה

בדיקת פליטות מזהמים באויר מארובות

בדיקת מזהמי אוויר ממקורות פליטה נדרשת לצורך פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מארובה ועמידה בערכי פליטה.

בדיקת פליטות מזהמים באוויר הסביבה

בקרה סביבתית על מקורות הפליטה ובחינת עמידתם בערכי איכות אוויר כפי שנקבעו בתקנות אוויר נקי.

כיול מערכות ניטור רציף בארובות

 ניטור רציף של פליטות מזהמי האוויר בארובה באמצעות  מערכת אשר מותקנת באופן קבוע בארובה.

בדיקות ריח

 איתור עוצמות, מאפיינים, תדירות ופרקי זמן הימצאותם של ריחות העלולים להזיק ולגרום לתוצאות שליליות לציבור.

בדיקות גהות

 מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה של העובדים לגורמים מזיקים. 

תכנון ובניית מרפסות דיגום

משטחי דיגום ופתחי דיגום תקניים, בטיחותיים ונגישים לצורך ביצוע בדיקת מזהמי אוויר בארובה.

דילוג לתוכן