בדיקות ריח

אקו-טק המעבדה המובילה בישראל בתחום ניטור אוויר

ריח עלול להוות מפגע אם עוצמתו, מאפייניו, תדירותו ופרק זמן הימצאותו הם כאלה שעלולים לגרום לתופעות בריאותיות שליליות אצל הציבור הנחשף

סעיף 3 בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א- 1961, מניעת ריח, קובע כי:
"לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

ברוב המקרים, מפגע ריח מתרחש כאשר אפילו כמויות מזעריות של חומרים בעלי ריח נמצאים באוויר. בנוסף, מפגע ריח יכול להיגרם מהימצאות חומרים בעלי ריח באוויר לפרק זמן קצר מאוד. מפגע ריח עלול להתחזק עקב תגובות בין החומרים השונים שבאוויר.
מפגע ריח תלוי לא רק בריכוזי החומרים באוויר אלא גם בסוג הריח, בתנאים המטאורולוגיים והטופוגרפיים, צפיפות האוכלוסייה ומאפייניה.
ריח עלול להוות מפגע אם עוצמתו, מאפייניו, תדירותו ופרק זמן הימצאותו הם כאלה שעלולים לגרום לתופעות בריאותיות שליליות אצל הציבור הנחשף, נזק לרווחתו או להפריע לאדם ליהנות מחייו, מרכושו, ומעסקיו (כמפורסם "בנוהל להגדרת מפגעי ריח" (2019) ע"י המשרד להגנת הסביבה).

 

חברת אקו-טק שרותי סביבה מוסמכת לדיגום ריח (דיגום ריח במקור) ממקורות מוקדיים (לדוגמא ארובות), ממקור נפח (לדוגמא מבני אחסון) וממקור שטח (לדוגמא אתרי פסולת, בריכות אידוי שפכים, ביופילטרים וכו') בהתאם לתקן הבינלאומי EN 13725.
הערכת עוצמות ריח מבוצעת באמצעות אולפקטומטר חדיש בטכנולוגיה מתקדמת ע"י פאנל מריחים.
חיזוי פיזור ריח מבוצע באמצעות מודל AERMOD או מודל פיזור אחר על פי אישור מראש ובכתב מהממונה.
בהתאם לממצאים המתקבלים, חברתנו מפיקה דו"ח מסכם בעברית ובאנגלית.

דילוג לתוכן